Suunnittelutehtävät vaihtelevat rakennettavan kokonaisuuden mukaan. Suunnitelmat voivat sisältää koko taloa koskevat suunnitelmat tai vain osasuunnitelmia esim. perustukset tai kattorakenteet.

Pientalorakentajat

Rakentaessasi arkkitehtisuunnitelmien pohjalta kivi- tai puutaloa tarvitset erikseen koko taloa koskevat rakennesuunnitelmat. Yleensä tämänkaltaiset suunnitelmat sisältävät:

 • perustus-, salaoja- ja radonsuunnitelmat
 • rungon suunnittelu
 • kattorakenteiden suunnittelu
 • tarvittavat rakennedetaljit ja rakennetyypit
 • lujuuslaskelmat
 • rakennesuunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisilla

Talopakettien rakentajat saavat yleensä osan tarvittavista rakennesuunnitelmista paketin toimittajalta. Nämä eivät kuitenkaan koske perustusten ja kellarikerroksen suunnitelmia. Talopakettien rakentajille tarjoamme tarvittavat lisäsuunnitelmat kuten

 • perustus-, salaoja- ja radonsuunnitelmat
 • tarvittavat rakennedetaljit
 • tarvittavat lujuuslaskelmat
 • rakennesuunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisilla

Suunnittelutöiden lisäksi saat kauttamme monipuolista palvelua rakentamisesi tueksi. Tarvittaessa olemme mukana jo rakennusprojektin alkuvaiheessa avustaen mm. rakennuslupaprosessissa.

Vanhojen talojen remontoijille tarjoamme rakennusten mittauspalvelun. Laadimme kohteesta mittauskuvat, jotka soveltuvat arkkitehti- ja rakennekuvien pohjaksi esim. laajennus- tai muutosrakentamisessa.

Isännöintitoimistot ja taloyhtiöt

Tyypillisiä tarvittavia suunnitelmia taloyhtiössä ovat:

 • pitkän tähtäimen suunnitelmat
 • urakkakyselyiden toteuttaminen
 • korjausrakentamiseen liittyvät rakennesuunnittelutehtävät
 • lämpökamerakuvaukset
 • rakennetekninen neuvonta

Suoritamme myös myös korjaussuunnittelua esim. julkisivujen ja vesikattojen korjaustoimenpiteitä varten. Lue lisää taloyhtiöille tarjoamistamme palveluista.


Oy Frendypartners Ab, GSM 0500 629 192, frendypartners@saunalahti.fi